Melding sluiten
Uw tegoed 2018 al volledig verbruikt?

Zorg dat u dit uiterlijk op 31-12-2018 opmaakt!


 

 

 

Warme maaltijdvoorziening

In Etten-Leur wordt de warme maaltijdvoorziening aangeboden door drie instellingen namelijk Stichting Hulp in Nood, Surplus en Avoord. De Reductieregeling Warme Maaltijdvoorziening heeft als doel dat de prijs voor een warme maaltijd geen belemmeringen mag vormen om gebruik te maken van de maaltijdvoorziening.

·         Een aanvraag kunt u doen bij Stichting Hulp in Nood, Surplus of Avoord.

Wat u moet weten

·         Indien u gebruik gaat maken van de maaltijdvoorziening dan wordt er afhankelijk van het inkomen een hoog of laag tarief vastgesteld. Bij personen met minder draagkracht wordt een lager tarief in rekening gebracht.

·         Indien u door een geringe overschrijding van de inkomensgrens niet in aanmerking komt voor de reductieregeling en hierdoor een hoog tarief moet betalen, kan een aanvraag bijzondere bijstand worden ingediend. Bij de beoordeling hiervan wordt rekening gehouden met uw inkomen tot 120% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm.