Melding sluiten
Uw tegoed 2018 al volledig verbruikt?

Zorg dat u dit uiterlijk op 31-12-2018 opmaakt!


 

 

 

Stichting Leergeld Noord-West Brabant Halderberge

Stichting Leergeld Noord-West Brabant
Meedoen op school is belangrijk voor een kind. U kunt bijdragen aanvragen voor bijvoorbeeld de ouderbijdrage, een computer, een fiets, schoolreisjes, het schoolkamp of andere schoolse zaken.

·         Aanvragen via Stichting Leergeld

Wat u moet weten

·         Een bijdrage is mogelijk voor gezinnen met een inkomen t/m 120% van het bijstandsniveau.

·         Stichting Leergeld levert een bijdrage voor kinderen van 4 t/m 17 jaar.

Aanvragen

·         U meldt zich aan via de website van Stichting Leergeld.

·         Een van de intermediairs van Stichting Leergeld maakt een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek wordt de hulpvraag besproken. Daarnaast er ook gekeken of u van de diverse voorzieningen die de gemeente of landelijke overheid biedt gebruik maakt of gebruik kunt maken.

·         Het verslag van het besprokene wordt aan het aanvraagformulier toegevoegd en vervolgens aan het bestuur van de Stichting Leergeld ter beoordeling aangeboden. Het bestuur bepaalt of de kinderen voor hulp in aanmerking komen.