Schoolfonds Etten-Leur

Voor gezinnen met schoolgaande kinderen is de Regeling Schoolfonds vastgesteld om extra studiekosten op te vangen. U dit hier op de site aanvragen op de site van de webwinkel Meedoen, tegelijkertijd met toegang tot de webwinkel.

Wat u moet weten 

  • Ouders van schoolgaande kinderen op het basis- of voortgezet onderwijs die een inkomen hebben dat niet hoger is dan 120% van het van toepassing zijnde inkomensniveau kunnen in aanmerking komen voor de Regeling Schoolfonds.
  • Bij het bepalen van de hoogte van het inkomen worden inkomsten die op grond de wettelijke regelingen zijn vrijgelaten buiten beschouwing gelaten.
  • Voor deze regeling geldt de vermogensgrens.
  • De verstrekking is eenmalig per schooljaar, het schooljaar loopt van 1 juli  tot en met 30 juni. Het bedrag is €90,- per kind.
  • De overgangsregeling is bedoeld voor kinderen die in augustus/september van het basis- naar het voortgezet onderwijs gaan. Bij de aanvraag van deze regeling dient de overstap naar het vervolgonderwijs te worden aangetoond. Deze bijstand bedraagt € 225,- per kind.