Melding sluiten
LET OP:

Maak je tegoed op! Je tegoed is geldig tot en met 31-12-2022

 

 

 

Reductieregeling peuterspeelzalen

U kunt een tegemoetkoming ontvangen in de kosten van kinderopvang.
 

·         Neem voor aanvragen contact op met Kinderopvang Kober via 076 504 56 05 of serviceteam1@kober.nl (tenzij er sprake is van een sociale of medische indicatie).

 

Wat u moet weten

·         Deze regeling is bedoeld voor alleenstaande ouders en volledige gezinnen met kinderen van 2½ tot 4 jaar met een netto gezinsinkomen tot 120% van het minimumloon en een vermogen beneden de vermogensgrens.

·         Opzet is dat de ouders hun zelfstandigheid behouden en er een directe relatie tussen cliënt en de instellingen ontstaat zonder tussenkomst van de gemeente.

·         Plaatsing geschiedt op basis van 2 dagdelen per week per kind. Voor de kosten van peuteropvang voor 2 dagdelen per week hoeft dan geen bijzondere bijstand te worden aangevraagd.

Aanvragen bij een sociale of medische indicatie

·         Bent u vanwege een sociale of medische indicatie aangewezen op kinderopvang? Neem dan contact op met het Werkplein Hart van West-Brabant voor het indienen van een aanvraag. In alle andere gevallen kunt u terecht bij Kover.

·         Onder sociale of medische indicaties vallen bijvoorbeeld lichamelijke, verstandelijke, psychische of sociale problemen bij ouder en/of kind.

·         Een onafhankelijke instantie zal om advies gevraagd worden om de noodzaak en de omvang vast te stellen. Vervolgens wordt er een eigen bijdrage vastgesteld die inkomensafhankelijk is. Voor deze toetsing gelden dezelfde criteria als bij de reguliere kinderopvang.