Geen afbeelding beschikbaar

KBO Klundert vereniging voor senioren vanaf 55 jaar

KBO Klundert is een vereniging voor alle inwoners van Klundert die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt. Door het jaar heen organiseren wij verschillende activiteiten. Gezellige middagen waarin we naast het informatieve gedeelte ook altijd een paar rondjes bingo spelen en de middag afsluiten met een verloting. Verder houden we in oktober ons Jaarfeest en natuurlijk vieren we ook Sinterklaas. Verder heeft onze afdeling 2 belastinginvullers waar ieder lid gebruik van kan maken. KBO Kring Moerdijk, waar KBO Klundert deel van uit maakt, heeft een cliëntondersteuner die leden kan bijstaan in het keukentafelgesprek met de gemeente of andere zaken waarbij men problemen ondervindt.