KBO Hoeven

Vereniging ter bevordering van het geestelijke en lichamelijke welzijn van senioren 50+ in Hoeven door middel van collectieve en individuele belangenbehartiging. Leden ontvangen het maandblad ONS van KBO-Brabant en onze plaatselijke nieuwsbrief met alle informatie.Meer informatie vindt u op www.kbo-hoeven.nl