Melding sluiten
LET OP:

Maak je tegoed op! Je tegoed is geldig tot en met 31-12-2022

 

 

 

Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat alle kinderen lessen op kunst- en cultuurgebied kunnen volgen. Het fonds biedt een bijdrage o.a. voor contributie, lesgeld, instrumenten, aanschaf/huur van materialen en/of kleding.

·         Aanvragen kan bij algemeen maatschappelijk werk Surplus via 0168-323350 of bij de buurtsportcoach van MeerMoerdijk via  0168 32 57 14 of  https://www.moerdijk.nl/Zorg-en-Welzijn/Meer-Moerdijk.html 
 

Wat u moet weten

·         Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimum inkomen.

·         Een bijdrage is mogelijk voor gezinnen met een inkomen t/m 120% van het bijstandsniveau.

  • Het maximaal uit te keren bedrag is €450,00 per kind, per jaar (12 maanden).
  • Betaling van lesgeld en/of attributen gaat rechtstreeks naar de cultuurinstelling/winkel. Ouders/verzorgers ontvangen geen geld.

 

Aanvragen

·         Een beschrijving van de gezinsomstandigheden (motivatie)  maakt deel uit van aanvraagprocedure.

·         Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.

·         Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een door het Jeugdcultuurfonds erkende intermediair, zoals         Surplus en MeerMoerdijk

·         Een intermediair volgt het kind gedurende het jaar van de aanvraag.

·         Een bijdrage van het Jeugdcultuurfonds kan bij ongewijzigde gezinsomstandigheden ieder jaar opnieuw worden aangevraagd.

·         Binnen drie weken kan een kind aan de slag.

·         Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht behandeld.

·         Aanvragen voor eenmalige dagactiviteiten komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

·         Na honorering van de aanvraag ontvangt zowel de intermediair als de contactpersoon van de aanbieder een bevestiging.

·         Per gehonoreerde aanvraag wordt er € 45,00 in rekening gebracht t.b.v. de coördinatie en uitvoeringskosten die worden gemaakt door het Jeugdcultuurfonds Brabant. Deze kosten worden verrekend met het beschikbaar gestelde bedrag.

 

Meer informatie
 

·         www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/noord-brabant