Melding sluiten

 

LET OP: ivm de Corona zijn veel verenigingen dicht of beperkt open. Check altijd eerst op de website van de vereniging of deze open is, voordat je een order hiervoor plaatst!

 

Nieuwe tickets voor de Efteling zijn weer te bestellen!

Heb je vragen dan kun je ons bereiken iedere werkdag van 9:00 tot 12:00 uur. 

Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat alle kinderen lessen op kunst- en cultuurgebied kunnen volgen. Het fonds biedt een bijdrage o.a. voor contributie, lesgeld, instrumenten, aanschaf/huur van materialen en/of kleding.

·         Aanvragen kan bij algemeen maatschappelijk werk Surplus via 0168-323350 of bij de buurtsportcoach van MeerMoerdijk via  0168 32 57 14 of  https://www.moerdijk.nl/Zorg-en-Welzijn/Meer-Moerdijk.html 
 

Wat u moet weten

·         Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimum inkomen.

·         Een bijdrage is mogelijk voor gezinnen met een inkomen t/m 120% van het bijstandsniveau.

  • Het maximaal uit te keren bedrag is €450,00 per kind, per jaar (12 maanden).
  • Betaling van lesgeld en/of attributen gaat rechtstreeks naar de cultuurinstelling/winkel. Ouders/verzorgers ontvangen geen geld.

 

Aanvragen

·         Een beschrijving van de gezinsomstandigheden (motivatie)  maakt deel uit van aanvraagprocedure.

·         Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.

·         Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een door het Jeugdcultuurfonds erkende intermediair, zoals         Surplus en MeerMoerdijk

·         Een intermediair volgt het kind gedurende het jaar van de aanvraag.

·         Een bijdrage van het Jeugdcultuurfonds kan bij ongewijzigde gezinsomstandigheden ieder jaar opnieuw worden aangevraagd.

·         Binnen drie weken kan een kind aan de slag.

·         Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht behandeld.

·         Aanvragen voor eenmalige dagactiviteiten komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

·         Na honorering van de aanvraag ontvangt zowel de intermediair als de contactpersoon van de aanbieder een bevestiging.

·         Per gehonoreerde aanvraag wordt er € 45,00 in rekening gebracht t.b.v. de coördinatie en uitvoeringskosten die worden gemaakt door het Jeugdcultuurfonds Brabant. Deze kosten worden verrekend met het beschikbaar gestelde bedrag.

 

Meer informatie
 

·         www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/noord-brabant