Melding sluiten
LET OP:

Maak je tegoed op! Je tegoed is geldig tot en met 31-12-2022

 

 

 

Hulp bij uw financiële administratie of hulp bij schulden Etten-Leur

Als u problematische schulden heeft, kunt u terecht bij het Meldpunt Schuldhulpverlening Etten-Leur. In dit meldpunt werken Stichting Surplus, de Kredietbank West-Brabant en de afdeling Samenleving samen.

·         Bel voor een afspraak naar 14 076 (afdeling Samenleving gemeente Etten-leur, op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur).

Wat u moet weten

·         Het Meldpunt Schuldhulpverlening Etten-Leur kan in een aantal gevallen helpen om problemen met schulden op te lossen door te onderzoeken of schuldsanering via de Kredietbank West Brabant mogelijk is. Daarnaast kan zij hulp bieden in het leren omgaan met geld, het maken van een budgetplan en met voorlichting in algemene zin.

Aanvragen

·         De aanvraag wordt door de schuldhulpverlener van de afdeling Samenleving in behandeling genomen.

·         Aangezien de gemeente Etten-Leur de uitvoering van de leningen heeft uitbesteed aan gemeente Breda, worden uw gegevens (inclusief de door u overgelegde bewijsstukken) doorgestuurd naar de gemeente Breda.

·         Samen met u wordt dan door de Kredietbank West-Brabant bezien of voor u ook een budgetregeling of schuldhulpverlening, al dan niet in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), noodzakelijk is.

·         Bij het indienen van een aanvraag wordt u gevraagd naar:

·         identiteitsbewijs;

·         gegevens over uw inkomen en vermogen;

·         gegevens over uw vaste lasten;

·         gegevens over al uw schulden;

·         gegevens over afwijzing van betalingsregelingen;

·         Giro / bankafschriften

Meer informatie

·         In sommige situaties kan de afdeling Samenleving nagaan of er mogelijkheden zijn voor bijzondere bijstand. Mocht u toch bijzondere bijstand krijgen, dan is dit in de vorm van een lening. U moet de bijzondere bijstand dus helemaal terugbetalen. Dit is alleen mogelijk als er schulden zijn die een directe bedreiging vormen in de “primaire levensbehoeften”. U moet daarbij denken aan huurachterstand met dreigende uitzetting van gezinnen met kinderen, afsluiting van energie of andere schrijnende, maatschappelijk onaanvaardbare situaties.