Heemkunde

Heemkundekring en Streekmuseum Etten-Leur

Heemkundekring Jan uten Houte


De Heemkundekring Jan uten Houte is opgericht op 11 mei 1947 en is aangesloten bij de stichting "Brabants Heem".

Wat is heemkunde?
Heemkunde is de studie over, de kennis van en de liefde voor alle facetten van cultuur, flora en fauna, land en volk in onze naaste omgeving, woonplaats en streek, zoals het was, werd en kan worden van de prehistorie tot in de toekomst.
Wat is het doel van de heemkunde?
Met deze kennis een inzicht te verkrijgen in het wel en wee van de eigen streek en een grotere waardering op te brengen voor al het schone wat de eigen omgeving biedt.
 

Wat doet de heemkundekring?
• Het uitgeven van de plaatselijke geschiedenis in de kringperiodiek "d'Hûskes", of in "Bijdragen tot de  geschiedenis van Etten-Leur" of andere vormen van uitgaven.
• Het bestuderen en vastleggen van de plaatselijke geschiedenis.
• Archiefonderzoek.
• Het doen van genealogisch onderzoek.
• Lezingen houden.
• Het organiseren van excursies.
• Het deelnemen aan bepaalde plaatselijke en regionale activiteiten.
• De leden informeren door middel van een mededelingenblad en via een internetsite.
• De aandacht vestigen op monumenten.
• Archeologisch onderzoek.
• Vertegenwoordiging in de kerngroep Toerisme, Recreatie en Cultuur.
 

Heemkundig Streekmuseum
Wat is er te zien?
 Een boerenkamer met open haard, een bedstee met daaronder een proviandkelder, meubels en huisraad.
 Een huiskapel met kastaltaar, liturgische kleding, attributen en devotionalia.
 Thematische wisseltentoonstelling.
 De thematisch ingerichte "dorpslevenzolder" met:
 Boerenhoek met werktuigen en gereedschappen voor gemengd boerenbedrijf, tuinbouw, vlasserij, bijenteelt en meet- en weegwerktuigen.
 Melk- en kaashoek met voorwerpen voor het melken en het bereiden van boter en kaas.
 Bakkerij met deegtrog, kneedtafel en houtoven.
 Werkplaatsen van oude ambachten zoals voor smid, huisslachter, rietdekker, huisschilder en wagen-, zadel-, schoen-, en klompenmaker.
 Was- en strijkhoek met o.a. fornuis, wastobbe en strijkijzers.
 Rampenhoek met brandspuit, cachotdeur en herinneringen aan beide wereldoorlogen.
 Schoollokaaltje, oude kinderspelen en speelgoed.
 Café met tapkast, stamtafel en plattebuiskachel.
 Winkeltje met toonbank, koopwaar en kassa.

Activiteiten en vrijwilligers Jan uten Houte
De diverse activiteiten en werkzaamheden binnen zowel de heemkundekring als het museum zijn in verschillende clusters ondergebracht.

Zo is er een cluster Activiteiten
Deze activiteitencluster organiseert elk jaar diverse activiteiten zoals een heemreis, een voorjaarsuitstapje, de nieuwjaarsbijeenkomst, een fietstocht, de vrijwilligersdag, de heemquiz, genealogie en andere lezingen.
Deze cluster is actief voor zowel de heemkundekring als het museum.
Onder deze cluster vallen behalve boven genoemde activiteiten ook de volgende jaarlijkse activiteiten zoals de boekenweek, Van Gogh leeft, Het Museumweekend, Petrus en Paulusviering, De Open Monumentendag, De week van de geschiedenis, De genealogische dag en de Opening van de nieuwe wisseltentoonstelling,

en een cluster Museumbezoek
Deze cluster zorgt niet allen voor het suppoosten en het gidsen binnen het museum, maar ook voor educatieve zaken zoals het ontvangen, informeren en rondleiden van schoolkinderen. Deze laatste groep kan zelfs aan de hand van een speurtocht hun eigen ontdekkingen doen in het museum.

en een cluster Museaal erfgoed.
In deze cluster zitten de mensen die de zorg hebben over alles wat in het museum wordt tentoongesteld. Zij zorgen niet alleen voor het beheer van de collectie maar ook voor het onderhouden en restaureren ervan. Daarbij komt ook nog eens het registreren van alles omdat ons museum een officieel geregistreerd museum is en kwaliteit dus voorop staat. Vanuit deze cluster wordt door de mensen van de wisselexpositie elk jaar een nieuwe tentoonstelling ingericht met steeds een nieuw thema. Tot slot zorgen de conservatoren ervoor dat alles wordt getoetst op de cultuurhistorische unieke waarden.

en een cluster Heemkundig erfgoed.
Dit cluster zorgt voor het bewaren en bewaken van ons cultureel en historisch erfgoed. Zij zorgen voor het ondersteunen van archeologische onderzoeken en het beschrijven van historische begraafplaatsen. Verder doen zij onderzoek niet alleen in cartografie, monumenten en naamkunde ,maar ook naar rouwadvertenties, bidprentjes, krantenknipsel en nieuwsberichten. Ook proberen zij bijna elke week te achterhalen waar oude foto’s vandaan komen, wat ze voorstellen en wie er op staan onder het motto: ‘Wie kent Wie?’
Ook de schrijversgroep behoort tot deze cluster. Deze groep presteert het om elk jaar twee tot drie boeken uit te brengen die alles te maken hebben met cultuurhistorische waarden van ons gemeenschap en omgeving.

PR en communicatie
Buiten deze cluster zijn er diverse mensen bezig om allerlei zaken vanuit de clusters maar ook vanuit  de heemkundekring en het museum te promoten. Dit gaat van de website tot het drukwerk, mededelingblad en publicaties alsook het onderhouden van externe betrekkingen.

Momenteel zijn er bij de Heemkundekring en het Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte zo’n zeventig vrijwilligers die veel vrije tijd en energie in bovengenoemde zaken steken. Hebt u ook zin gekregen, meldt u dan aan via www.janutenhoute.nl

Meer informatie vindt u op www.janutenhoute.nl