vakantie

Bijdrage vakantie voor minima (alleen Etten-Leur)

U kunt geen bestelling of reservering doen via de webshop !

Neem voordat u zich aanmeldt voor een vakantie altijd eerst contact op met uw klantmanager !! 

 

Ouders met kinderen in de leeftijd van 6  tot en met 15 jaar, die behoren tot de doelgroep (gezinsinkomen 120% van het minimuminkomen), kunnen eenmaal per kalenderjaar een extra vergoeding ontvangen voor de eigen bijdrage, die nodig is om deel te nemen aan een landelijke vakantieactiviteit van de stichting Heppie of Stichting Vakantiekampen en anderen.

Deze bijdrage, tot een maximum bedrag van € 100,00 per kind, is bovenop de jaarlijkse bijdrage van € 170,00 voor maatschappelijke participatie. De ouders dienen hiervoor de bevestiging van de inschrijving van deze landelijke organisaties te overleggen.

Bekijk de website van Stichting Heppie of de Stichting Vakantiekampen voor het aanbod van deze vakanties.

www.stichtingvakantiekampen.nl     www.heppie.nl

Wat moet u doen om deze extra vergoeding te krijgen ?

U meldt zich aan bij een van de in bovengenoemde website genoemde stichtingen voor de vakantie die u wenst. Indien er plaats is en u voldoet aan de voorwaarden zal de vakantie aan u toegekend worden.

Deze bevestiging heeft u nodig om een tegemoetkoming te krijgen voor uw kind(eren). U neemt contact op met uw klantmanager van de afdeling Samenleving en dient uw verzoek bij hem of haar in. De maximale vergoeding is     € 100,00 per kind in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar. De vergoeding kan nooit meer zijn dan de kosten die u moet betalen voor de vakantie.

BELANGRIJKE INFORMATIE

ADVIES :

Hulp bij aanvraag :

Een aantal aanvragen zijn niet toegekend omdat er bijvoorbeeld niet goed besteld was, en dat is jammer ! Wij adviseren u dan ook dringend om de aanvraag eerst te bespreken met Mevrouw A. van Steen. Wenst u in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming en heeft u al wat in de vakantiegids gezien, mailt u dan naar meedoen@werkpleinhartvanwest-brabant.nl voor een afspraak en/of telefonische informatie. Zet in uw mail bij Onderwerp : bijdrage vakantie en vermeld in uw mail uw naam, adres en uw telefoonnummer.

Wanneer een vakantie bestellen ?

Er zijn maar een beperkt aantal vakanties beschikbaar. Wacht daarom niet te lang !!