Login

Uw persoonlijke inlognaam en wachtwoord vindt u in de brief die u van het Werkplein Hart van West-Brabant heeft ontvangen. U ontvangt deze brief alleen als u recht heeft op een bijdrage uit het Maatschappelijk participatiefonds.

Vul bij uw inlognaam uw cliëntnummer in.

LET OP: wanneer er een hoofdletter staat in uw wachtwoord, moet u hier ook ècht een hoofdletter gebruiken.

Wachtwoord wijzigen en e-mail adres toevoegen aan accountgegevens
Wij adviseren u om, nadat u voor de eerste keer ingelogd bent het volgende te doen:

1. Wijzig uw wachtwoord. Dit doet u door te klikken op “Mijn Account”.
    Deze knop verschijnt rechts boven in uw scherm, nadat u bent ingelogd.

2. Voeg uw persoonlijke e-mail adres toe aan uw accountgegevens
    in "Mijn Account".
Mocht u uw wachtwoord in de toekomst vergeten,
    dan wordt het nieuwe wachtwoord naar dit e-mail adres verstuurd.